Why Choose Us

  • Factory Strength

    Engaged in garment accessories has more than 10 years of experience

  • Quality Guarantee

    We have a professional design team, according to customer requirements to develop new products

  • Competitive Price

    We have been to win the reputation of good quality and competitive prices

M7 फेशन संग्रह

हामीले १० बर्ष भन्दा बढी अनुभवमा यस क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौं।

Image

सजावटी श्रृंखला

कोटिबाट ब्राउज गर्नुहोस्

नमस्ते

M7 फेशन संग्रह

तपाईलाई मनपर्ने छनौट गर्नुहोस्


Image

लोकप्रिय श्रृंखला

कोटिबाट ब्राउज गर्नुहोस्

नमस्ते

M7 फेशन संग्रह

तपाईलाई मनपर्ने छनौट गर्नुहोस्


Image

मोती श्रृंखला

कोटिबाट ब्राउज गर्नुहोस्

नमस्ते

M7 फेशन संग्रह

तपाईलाई मनपर्ने छनौट गर्नुहोस्


Image

कढ़ाई श्रृंखला

कोटिबाट ब्राउज गर्नुहोस्

नमस्ते

M7 फेशन संग्रह

तपाईलाई मनपर्ने छनौट गर्नुहोस्


Image

फीता श्रृंखला

कोटिबाट ब्राउज गर्नुहोस्

नमस्ते

M7 फेशन संग्रह

तपाईलाई मनपर्ने छनौट गर्नुहोस्


Image

सजावटी श्रृंखला

कोटिबाट ब्राउज गर्नुहोस्

नमस्ते

M7 फेशन संग्रह

तपाईलाई मनपर्ने छनौट गर्नुहोस्


  • हामीलाई
हामी कारखानामा मुख्यत: कपडाका सामानहरू उत्पादन गर्दछौं: हातले बनेको मोती वस्तुहरू, बटनहरू, लेस, ट्रिमहरू आदि। हामीले यस क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभवमा केन्द्रित गर्‍यौं। हामीसँग ग्राहकको आवश्यकता अनुसार नयाँ डिजाइनको विकास गर्न एक पेशेवर डिजाइन टोली छ, प्रत्येक मौसममा २००० भन्दा बढी नयाँ आईटमहरू तपाईंको आवश्यकतालाई पूरा गर्न, तपाईंको समय बचत गर्न र तपाईंको काम अधिक सुचारु बनाउनका लागि।